Wat is PotatoNL?

Op 14 november 2017 is de eerste PotatoNL landelijke aardappelnotering van start gaan. De organisaties LNCN (Beurs Emmeloord), de NAO (Beurs Rotterdam), VAVI en ZLTO (Beurs Goes) hebben in september 2017 tot deze landelijke aardappelnotering besloten om zo te komen tot een breed gedragen landelijke aardappelnotering.

Ons land heeft al decennia lang een toonaangevende positie in de veredeling, teelt, handel en verwerking van aardappelen. Bij deze positie behoort ook een eenduidige landelijke aardappelnotering en dat werd door de gehele aardappelketen steeds meer als een gemis ervaren. Met PotatoNL is er sprake van een notering welke gezamenlijk tot stand komt na inbreng vanuit de teelt, de handel en de verwerkende industrie.

Wat, door wie en wanneer wordt genoteerd?

Fritesgeschikt Cat 1 (bestemming Nederland, België, Duitsland voor frietindustrie),
fritesgeschikt Cat 2 (gebruikt voor andere doeleinden, zoals ambachtelijke friet, schillerij, chips en export voor de fritesverwerking in andere landen, niet vallend onder Cat. 1), voorts een 3-tal fritesgeschikte hoofdrassengroepen zijnde Agria, Innovator en Fontane en verder noteringen voor Export aardappelen, Bovenmaats Pootgoed, Gesorteerde frietaardappelen 40/50 mm, Vlokken en Voeraardappelen.

De noteringscommissie van PotatoNL bestaat uit 8 noteerders (2 namens de industrie, 4 namens de teelt en 2 namens de handel) en noteert twee keer per week – o.l.v. een onafhankelijke gespreksleider – op dinsdag en donderdag noteren op basis van gedane zaken. Het betreft in Nederland geteelde aardappels van transacties teelt/handel en teelt/industrie te leveren binnen 1 maand na afsluiting van de overeenkomst.

Deelnemende bedrijven

Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
Nederlandse Aardappel Organisatie Vereniging voor de Aardappelverwerkende Industrie

STUURGROEP

Mark Brantjes – Voorzitter – LNCN
Maas van den Heuvel – Secretaris – LNCN
Adrie Bossers – ZLTO
Dick Hylkema – NAO
Dick Zelhorst – VAVI

NOTERINGSCOMMISSIE

Marten Scheepsma Aviko Potato 06-22479675 namens VAVI
Tom van der Meer LambWeston / Meijer 06-20609702 namens VAVI
Walter van Stee Farm Frites 06-10640492 plaatsvervanger namens VAVI
Mark Zuidhof McCain Foods Holland BV 06-27064522 plaatsvervanger namens VAVI
       
Adrie Kleinjan Kleinjansaardappelhandel B.V. 06-53170197 namens NAO
Hans Geling Schaap Holland B.V. 06-51585282 namens NAO
Wim Tuinstra Aardappelhandel Jan Tuinstra B.V. 06-53303025 plaatsvervanger namens NAO
Dirk van de Water Q-Potato Holland B.V. 06-53137688 plaatsvervanger namens NAO
       
Meeuw de Bruine   06-20011369 namens ZLTO
Martin de Jager   06-53647715 namens ZLTO
Arie de Roo     plaatsvervanger namens ZLTO
       
Maarten van Hoeve   06-22248316 namens LNCN
Piet Wisse   06-55170201 namens LNCN
Peter van Damme   06-48279079 plaatsvervanger LNCN
       
Watze van der Zee   06-24800221 Gespreksleider dinsdag – ZLTO
Maas van den Heuvel   06-51248058 Gespreksleider donderdag – LNCN