Aanpassingen Protocol

In het protocol voor 2022-2023 zijn enige aanpassingen verwerkt per 4-7-2022.

In het Reglement voor 2022-2023 zijn geen wijzigingen.