Recente notering 


DISCLAIMER

PotatoNL
Het samenwerkingsverband van de beurs LNCN, ZLTO, VAVI en NAO, in het vervolg te noemen: PotatoNL, besteedt veel zorg aan het tot stand komen van de prijs informatie van de op de website genoteerde producten. PotatoNL probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De noteringen die PotatoNL op haar site plaatst en via de mail verspreid is op basis van bij de noteringscommissie van PotatoNL bekende transacties in de voorgaande periode. PotatoNL is dan ook afhankelijk van bij de noteringscommissie gemelde transacties en de juistheid van de informatie daarover. PotatoNL noch de in het samenwerkingsverband genoemde organisaties kunnen geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg welke PotatoNL hieraan besteedt kunnen prijzen foutief zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de websitebezoekers kunnen ontstaan. PotatoNL en de organisaties uit het samenwerkingsverband zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie op de website en via de mail. Het gebruik van www. potatonl.com en de mailberichten van @potatonl.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via www.potatonl.com alsmede via de emailverspreiding door @potatonl.com is uw eigen volledige verantwoordelijkheid.

Eerdere noteringen


 2022-wk18ma  2022-wk17ma  2022-wk16di  2022-wk15ma
 2022-wk14ma  2022-wk13ma  2022-wk12ma  2022-wk11ma
 2022-wk10ma  2022-wk9di  2022-wk8di  2022-wk7ma
 2022-wk6ma  2022-wk5ma  2022-wk4ma  2022-wk3ma
 2022-wk2ma  2022-wk1ma  2021-wk52ma  2021-wk51ma
 2021-wk50ma  2021-wk49ma  2021-wk48ma  2021-wk47ma
 2021-wk46ma  2021-wk45ma  2021-wk44ma  2021-wk43ma
 2021-wk42ma  2021-wk41ma  2021-wk40ma  2021-wk39ma
 2021-wk38ma  2021-wk37ma  2021-wk36ma  2021-wk35ma
 2021-wk34ma  2021-wk33ma corectie  2021-wk32ma  2021-wk31ma
 2021-wk30ma  2021-wk29ma  2021-wk28ma  2021-wk27ma
 2021-wk26ma correctie  2021-wk25ma  2021-wk24ma  2021-wk23ma
 2021-wk22ma  2021-wk21di  2021-wk20ma  2021-wk19ma
 2021-wk18ma  2021-wk17ma  2021-wk16ma  2021-wk15ma
 2021-wk14ma  2021-wk13ma  2021-wk12ma  2021-wk11ma
 2021-wk10ma  2021-wk09ma  2021-wk08ma  2021-wk07ma
 2021-wk06ma  2021-wk05ma  2021-wk04ma  2021-wk03ma
 2021-wk02ma  2021-wk01ma  2020-wk52ma  2020-wk51ma
 2020-wk50ma  2020-wk49ma  2020-wk48ma  2020-wk47ma
 2020-wk46ma  2020-wk45ma  2020-wk44ma  2020-wk43ma
 2020-wk42ma  2020-wk41ma  2020-wk40ma  2020-wk39ma
 2020-wk38ma  2020-wk37ma  2020-wk31ma laatste o2019

 Toelichting bij de notering


Eerdere noteringen 11 september 2019 tot 27 juli 2020

Eerdere noteringen 1 november 2018 tot 2 juli 2019

Eerdere noteringen 14 november 2017 tot 1 november 2018