Recente notering 


DISCLAIMER

PotatoNL
Het samenwerkingsverband van de beurs LNCN, ZLTO, VAVI en NAO, in het vervolg te noemen: PotatoNL, besteedt veel zorg aan het tot stand komen van de prijs informatie van de op de website genoteerde producten. PotatoNL probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De noteringen die PotatoNL op haar site plaatst en via de mail verspreid is op basis van bij de noteringscommissie van PotatoNL bekende transacties in de voorgaande periode. PotatoNL is dan ook afhankelijk van bij de noteringscommissie gemelde transacties en de juistheid van de informatie daarover. PotatoNL noch de in het samenwerkingsverband genoemde organisaties kunnen geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg welke PotatoNL hieraan besteedt kunnen prijzen foutief zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de websitebezoekers kunnen ontstaan. PotatoNL en de organisaties uit het samenwerkingsverband zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie op de website en via de mail. Het gebruik van www. potatonl.com en de mailberichten van @potatonl.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via www.potatonl.com alsmede via de emailverspreiding door @potatonl.com is uw eigen volledige verantwoordelijkheid.

Eerdere noteringen


 2024-wk7  2024-wk6  2024-wk5  2024-wk4
 2024-wk3  2024-wk2  2024-wk1  2023-wk51
 2023-wk50  2023-wk49  2023-wk48  2023-wk47
 2023-wk46  2023-wk45  2023-wk44  2023-wk43
 2023-wk42  2023-wk41ma  2023-wk40ma  2023-wk39ma
 2023-wk38ma  2023-wk37ma  2023-wk36ma  2023-wk35ma
 2023-wk34ma  2023-wk33ma  2023-wk32ma  2023-wk31ma
 2023-wk30ma

 Toelichting bij de notering


Eerdere noteringen 1 augustus 2022 tot 26 juni 2023

Eerdere noteringen 2 augustus 2021 tot 1 augustus 2022

Eerdere noteringen 7 september 2020 tot 2 augustus 2021

Eerdere noteringen 14 september 2019 tot 27 juli 2020

Eerdere noteringen 1 november 2018 tot 2 juli 2019

Eerdere noteringen 14 november 2017 tot 1 november 2018