Recente notering 


DISCLAIMER

PotatoNL
Het samenwerkingsverband van de beurs LNCN, ZLTO, VAVI en NAO, in het vervolg te noemen: PotatoNL, besteedt veel zorg aan het tot stand komen van de prijs informatie van de op de website genoteerde producten. PotatoNL probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De noteringen die PotatoNL op haar site plaatst en via de mail verspreid is op basis van bij de noteringscommissie van PotatoNL bekende transacties in de voorgaande periode. PotatoNL is dan ook afhankelijk van bij de noteringscommissie gemelde transacties en de juistheid van de informatie daarover. PotatoNL noch de in het samenwerkingsverband genoemde organisaties kunnen geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg welke PotatoNL hieraan besteedt kunnen prijzen foutief zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de websitebezoekers kunnen ontstaan. PotatoNL en de organisaties uit het samenwerkingsverband zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie op de website en via de mail. Het gebruik van www. potatonl.com en de mailberichten van @potatonl.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via www.potatonl.com alsmede via de emailverspreiding door @potatonl.com is uw eigen volledige verantwoordelijkheid.

Eerdere noteringen


 2020-wk26ma  2020-wk25ma  2020-wk24ma  2020-wk22ma
 2020-wk21ma  2020-wk20ma  2020-wk19ma correctie  2020-wk18ma
 2020-wk17ma  2020-wk16di  2020-wk15ma  2020-wk14ma
 2020-wk13ma  2020-wk12ma  2020-wk11ma  2020-wk10ma
 2020-wk9ma  2020-wk8ma  2020-wk7ma  2020-wk6ma
 2020-wk5ma  2020-wk4ma  2020-wk3ma correctie  2020-wk2ma
 2019-wk51wo  2019-wk50wo  2019-wk49wo  2019-wk48wo
 2019-wk47wo  2019-wk46wo  2019-wk45wo  2019-wk44wo
 2019-wk43wo  2019-wk42wo  2019-wk41wo  2019-wk40wo
 2019-wk39wo  2019-wk38wo  2019-wk37wo 1ste notering

 Toelichting bij de notering


Eerdere noteringen 1 november 2018 tot 2 juli 2019

Eerdere noteringen 14 november 2017 tot 1 november 2018