DISCLAIMER

PotatoNL
Het samenwerkingsverband van de beurs LNCN, ZLTO, VAVI en NAO, in het vervolg te noemen: PotatoNL, besteedt veel zorg aan het tot stand komen van de prijs informatie van de op de website genoteerde producten. PotatoNL probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De noteringen die PotatoNL op haar site plaatst en via de mail verspreid is op basis van bij de noteringscommissie van PotatoNL bekende transacties in de voorgaande periode. PotatoNL is dan ook afhankelijk van bij de noteringscommissie gemelde transacties en de juistheid van de informatie daarover. PotatoNL noch de in het samenwerkingsverband genoemde organisaties kunnen geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg welke PotatoNL hieraan besteedt kunnen prijzen foutief zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de websitebezoekers kunnen ontstaan. PotatoNL en de organisaties uit het samenwerkingsverband zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie op de website en via de mail. Het gebruik van www. potatonl.com en de mailberichten van @potatonl.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via www.potatonl.com alsmede via de emailverspreiding door @potatonl.com is uw eigen volledige verantwoordelijkheid.

noteringen seizoen 14 november 2017 tot 1 november 2018


 2018-wk44di  2018-wk43di  2018-wk42di  2018-wk41di
 2018-wk40di  2018-wk39di  2018-wk38di  2018-wk37di
 2018-wk36di  2018-wk35di  2018-wk34di  2018-wk33di
 2018-wk30di  2018-wk29do  2018-wk29di  2018-wk28do
 2018-wk28di  2018-wk27do  2018-wk27di  2018-wk26do
 2018-wk26di  2018-wk25do  2018-wk25di  2018-wk24do
 2018-wk24di  2018-wk23do  2018-wk23di  2018-wk22do
 2018-wk22di  2018-wk21do  2018-wk21di  2018-wk20do
 2018-wk20di  2018-wk19di  2018-wk18do  2018-wk18di
 2018-wk17do  2018-wk17di  2018-wk16do  2018-wk16di
 2018-wk15do  2018-wk15di  2018-wk14do  2018-wk14di
 2018-wk13do  2018-wk13di  2018-wk12do  2018-wk12di
 2018-wk11do  2018-wk11di  2018-wk10do  2018-wk10di
 2018-wk9do  2018-wk9di  2018-wk8do  2018-wk8di
 2018-wk7do  2018-wk7di  2018-wk6do  2018-wk6di
 2018-wk5do  2018-wk5di  2018-wk4do  2018-wk4di
 2018-wk3do  2018-wk3di  2018-wk2do  2018-wk2di
 2018-wk1do  2018-wk1di  2017-wk52do  2017-wk51do
 2017-wk51di  2017-wk50do  2017-wk50di  2017-wk49do
 2017-wk49di  2017-wk48do  2017-wk48di  2017-wk47do
 2017-wk47di  2017-wk46do  2017-wk46di