DISCLAIMER

PotatoNL
Het samenwerkingsverband van de beurs LNCN, ZLTO, VAVI en NAO, in het vervolg te noemen: PotatoNL, besteedt veel zorg aan het tot stand komen van de prijs informatie van de op de website genoteerde producten. PotatoNL probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De noteringen die PotatoNL op haar site plaatst en via de mail verspreid is op basis van bij de noteringscommissie van PotatoNL bekende transacties in de voorgaande periode. PotatoNL is dan ook afhankelijk van bij de noteringscommissie gemelde transacties en de juistheid van de informatie daarover. PotatoNL noch de in het samenwerkingsverband genoemde organisaties kunnen geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg welke PotatoNL hieraan besteedt kunnen prijzen foutief zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de websitebezoekers kunnen ontstaan. PotatoNL en de organisaties uit het samenwerkingsverband zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie op de website en via de mail. Het gebruik van www. potatonl.com en de mailberichten van @potatonl.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via www.potatonl.com alsmede via de emailverspreiding door @potatonl.com is uw eigen volledige verantwoordelijkheid.

noteringen seizoen 30 OKTOBER 2018 tot 2 JULI 2019


einde seizoen  2019-wk27di  2019-wk26do  2019-wk26di
 2019-wk25do  2019-wk25di  2019-wk24do  2019-wk24di
 2019-wk23do  2019-wk23di  2019-wk22di  2019-wk21do
 2019-wk21di  2019-wk20do  2019-wk20di  2019-wk19do
 2019-wk19di  2019-wk18do  2019-wk18di  2019-wk17do
 2019-wk17di  2019-wk16do  2019-wk16di  2019-wk15do
 2019-wk15di  2019-wk14do  2019-wk14di  2019-wk13do
 2019-wk13di  2019-wk12do  2019-wk12di  2019-wk11do
 2019-wk11di  2019-wk10do  2019-wk10di  2019-wk9do
 2019-wk9di  2019-wk8do  2019-wk8di  2019-wk7do
 2019-wk7di  2019-wk6do  2019-wk6di  2019-wk5do
 2019-wk5di  2019-wk4do  2019-wk4di  2019-wk3do
 2019-wk3di  2019-wk2do  2019-wk2di  2019-wk1do
 2018-wk51do  2018-wk51di  2018-wk50do  2018-wk50di
 2018-wk49do  2018-wk49di  2018-wk48do  2018-wk48di
 2018-wk47do  2018-wk47di  2018-wk46do  2018-wk46di
 2018-wk45do  2018-wk45di  2018-wk44di

 

 Toelichting bij de notering

 

Eerdere noteringen 14 november 2017 tot 1 november 2018