DISCLAIMER

PotatoNL
Het samenwerkingsverband van de beurs LNCN, ZLTO, VAVI en NAO, in het vervolg te noemen: PotatoNL, besteedt veel zorg aan het tot stand komen van de prijs informatie van de op de website genoteerde producten. PotatoNL probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De noteringen die PotatoNL op haar site plaatst en via de mail verspreid is op basis van bij de noteringscommissie van PotatoNL bekende transacties in de voorgaande periode. PotatoNL is dan ook afhankelijk van bij de noteringscommissie gemelde transacties en de juistheid van de informatie daarover. PotatoNL noch de in het samenwerkingsverband genoemde organisaties kunnen geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg welke PotatoNL hieraan besteedt kunnen prijzen foutief zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de websitebezoekers kunnen ontstaan. PotatoNL en de organisaties uit het samenwerkingsverband zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie op de website en via de mail. Het gebruik van www. potatonl.com en de mailberichten van @potatonl.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via www.potatonl.com alsmede via de emailverspreiding door @potatonl.com is uw eigen volledige verantwoordelijkheid.

noteringen seizoen 7 SEPTEMBER 2020 tot 2 AUGUSTUS 2021

 2021-wk30ma
 2021-wk29ma
 2021-wk28ma
 2021-wk27ma
 2021-wk26ma correctie
 2021-wk25ma
 2021-wk24ma
 2021-wk23ma
 2021-wk22ma
 2021-wk21di
 2021-wk20ma
 2021-wk19ma
 2021-wk18ma
 2021-wk17ma
 2021-wk16ma
 2021-wk15ma
 2021-wk14ma
 2021-wk13ma
 2021-wk12ma
 2021-wk11ma
 2021-wk10ma
 2021-wk09ma
 2021-wk08ma
 2021-wk07ma
 2021-wk06ma
 2021-wk05ma
 2021-wk04ma
 2021-wk03ma
 2021-wk02ma
 2021-wk01ma
 2020-wk52ma
 2020-wk51ma
 2020-wk50ma
 2020-wk49ma
 2020-wk48ma
 2020-wk47ma
 2020-wk46ma
 2020-wk45ma
 2020-wk44ma
 2020-wk43ma
 2020-wk42ma
 2020-wk41ma
 2020-wk40ma
 2020-wk39ma
 2020-wk38ma
 2020-wk37ma

 Toelichting bij de notering

Eerdere noteringen 11 september 2019 tot 27 juli 2020

Eerdere noteringen 1 november 2018 tot 2 juli 2019

Eerdere noteringen 14 november 2017 tot 1 november 2018