DISCLAIMER

PotatoNL
Het samenwerkingsverband van de beurs LNCN, ZLTO, VAVI en NAO, in het vervolg te noemen: PotatoNL, besteedt veel zorg aan het tot stand komen van de prijs informatie van de op de website genoteerde producten. PotatoNL probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De noteringen die PotatoNL op haar site plaatst en via de mail verspreid is op basis van bij de noteringscommissie van PotatoNL bekende transacties in de voorgaande periode. PotatoNL is dan ook afhankelijk van bij de noteringscommissie gemelde transacties en de juistheid van de informatie daarover. PotatoNL noch de in het samenwerkingsverband genoemde organisaties kunnen geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg welke PotatoNL hieraan besteedt kunnen prijzen foutief zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de websitebezoekers kunnen ontstaan. PotatoNL en de organisaties uit het samenwerkingsverband zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie op de website en via de mail. Het gebruik van www. potatonl.com en de mailberichten van @potatonl.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via www.potatonl.com alsmede via de emailverspreiding door @potatonl.com is uw eigen volledige verantwoordelijkheid.

noteringen seizoen van 2 AUGUSTUS 2021 tot 1 AUGUSTUS 2022

 2022-wk31ma  2022-wk30ma  2022-wk29ma  2022-wk28ma
 2022-wk27ma  2022-wk26ma  2022-wk25ma  2022-wk24ma
 2022-wk23di  2022-wk22ma  2022-wk21ma  2022-wk20ma
 2022-wk19ma  2022-wk18ma  2022-wk17ma  2022-wk16di
 2022-wk15ma  2022-wk14ma  2022-wk13ma  2022-wk12ma
 2022-wk11ma  2022-wk10ma  2022-wk9di  2022-wk8di
 2022-wk7ma  2022-wk6ma  2022-wk5ma  2022-wk4ma
 2022-wk3ma  2022-wk2ma  2022-wk1ma  2021-wk52ma
 2021-wk51ma  2021-wk50ma  2021-wk49ma  2021-wk48ma
 2021-wk47ma  2021-wk46ma  2021-wk45ma  2021-wk44ma
 2021-wk43ma  2021-wk42ma  2021-wk41ma  2021-wk40ma
 2021-wk39ma  2021-wk38ma  2021-wk37ma  2021-wk36ma
 2021-wk35ma  2021-wk34ma  2021-wk33ma corectie  2021-wk32ma
 2021-wk31ma  

 

 Toelichting bij de notering

 

Eerdere noteringen 7 september 2020 tot 02 augustus 2021

Eerdere noteringen 14 september 2019 tot 27 juli 2020

Eerdere noteringen 1 november 2018 tot 2 juli 2019

Eerdere noteringen 14 november 2017 tot 1 november 2018