DISCLAIMER

PotatoNL
Het samenwerkingsverband van de beurs LNCN, ZLTO, VAVI en NAO, in het vervolg te noemen: PotatoNL, besteedt veel zorg aan het tot stand komen van de prijs informatie van de op de website genoteerde producten. PotatoNL probeert de informatie zo actueel mogelijk te houden en correct weer te geven. De noteringen die PotatoNL op haar site plaatst en via de mail verspreid is op basis van bij de noteringscommissie van PotatoNL bekende transacties in de voorgaande periode. PotatoNL is dan ook afhankelijk van bij de noteringscommissie gemelde transacties en de juistheid van de informatie daarover. PotatoNL noch de in het samenwerkingsverband genoemde organisaties kunnen geen garanties geven over de nauwkeurigheid, volledigheid of geldigheid van deze informatie. Ondanks de grote zorg welke PotatoNL hieraan besteedt kunnen prijzen foutief zijn weergegeven, waardoor misverstanden bij de websitebezoekers kunnen ontstaan. PotatoNL en de organisaties uit het samenwerkingsverband zijn op geen enkele wijze aansprakelijk voor, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door haar verstrekte informatie op de website en via de mail. Het gebruik van www. potatonl.com en de mailberichten van @potatonl.com is voor eigen risico van de bezoeker. Elke beslissing tot aankoop of verkoop van producten en/of diensten als resultaat van informatie verkregen via www.potatonl.com alsmede via de emailverspreiding door @potatonl.com is uw eigen volledige verantwoordelijkheid.

noteringen seizoen van 1 AUGUSTUS 2022 tot 26 JUNI 2023

 2023-wk26ma  2023-wk25ma  2023-wk24ma  2023-wk23ma
 2023-wk22di  2023-wk21ma  2023-wk20ma  2023-wk19ma
 2023-wk18ma  2023-wk17ma  2023-wk16ma  2023-wk15di
 2023-wk14ma  2023-wk13ma  2023-wk12ma  2023-wk11ma
 2023-wk10ma  2023-wk9ma  2023-wk8ma  2023-wk7ma
 2023-wk6ma  2023-wk5ma  2023-wk4ma  2023-wk3ma
 2023-wk2ma  2023-wk1ma  2022-wk51ma  2022-wk50ma
 2022-wk49ma  2022-wk48woe  2022-wk47ma  2022-wk46ma
 2022-wk45ma  2022-wk44ma  2022-wk43ma  2022-wk42ma
 2022-wk41ma  2022-wk40ma  2022-wk39ma  2022-wk38ma
 2022-wk37ma  2022-wk36ma  2022-wk35ma  2022-wk34ma
 2022-wk33ma  2022-wk32ma  2022-wk31ma

Toelichting bij de notering

Eerdere noteringen 02 augustus 2021 tot 01 augustus 2022

Eerdere noteringen 7 september 2020 tot 02 augustus 2021

Eerdere noteringen 14 september 2019 tot 27 juli 2020

Eerdere noteringen 1 november 2018 tot 2 juli 2019

Eerdere noteringen 14 november 2017 tot 1 november 2018