Wat is PotatoNL?

Op 14 november 2017 is de eerste PotatoNL landelijke aardappelnotering van start gaan. De organisaties LNCN (Beurs Emmeloord), de NAO (Beurs Rotterdam), VAVI en ZLTO (Beurs Goes) hebben in september 2017 tot deze landelijke aardappelnotering besloten om zo te komen tot een breed gedragen landelijke aardappelnotering.

Ons land heeft al decennia lang een toonaangevende positie in de veredeling, teelt, handel en verwerking van aardappelen. Bij deze positie behoort ook een eenduidige landelijke aardappelnotering en dat werd door de gehele aardappelketen steeds meer als een gemis ervaren. Met PotatoNL is er sprake van een notering welke gezamenlijk tot stand komt na inbreng vanuit de teelt, de handel en de verwerkende industrie.

Wat, door wie en wanneer wordt genoteerd?

Fritesgeschikt Cat 1 (bestemming Nederland, België, Duitsland voor frietindustrie),
fritesgeschikt Cat 2 (gebruikt voor andere doeleinden, zoals ambachtelijke friet, schillerij, chips en export voor de fritesverwerking in andere landen, niet vallend onder Cat. 1), voorts een 3-tal fritesgeschikte hoofdrassengroepen zijnde Agria, Innovator en Fontane en verder noteringen voor Export aardappelen, Bovenmaats Pootgoed, Gesorteerde frietaardappelen 40/50 mm, Vlokken en Voeraardappelen.

De noteringscommissie van PotatoNL bestaat uit 8 noteerders (2 namens de industrie, 4 namens de teelt en 2 namens de handel) en noteert twee keer per week – o.l.v. een onafhankelijke gespreksleider – op dinsdag en donderdag noteren op basis van gedane zaken. Het betreft in Nederland geteelde aardappels van transacties teelt/handel en teelt/industrie te leveren binnen 1 maand na afsluiting van de overeenkomst.

Transacties melden

U kunt als akkerbouwer informatie over gedane transacties telefonisch melden bij de genoemde noteerders van LNCN en ZLTO in onderstaand overzicht.

Deelnemende bedrijven

Landbouwbeurs Noord en Centraal Nederland Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie
Nederlandse Aardappel Organisatie

STUURGROEP

André Hoogendijk – Voorzitter – BO Akkerbouw
Jan Gottschall – Secretaris – NAO
Heleen Aarsen – secretariële ondersteuning – BO Akkerbouw
Bert Sloetjes – namens LNCN
Mark Brantjes – LNCN
Joris Baecke – ZLTO
Watze van der Zee – ZLTO
Dick Hylkema – NAO
Hans Geling – NAO
Dick Zelhorst – VAVI
Jan Willem Sepers – VAVI

NOTERINGSCOMMISSIE

Pieter Brandhorst Farm Frites 06-51417635 namens VAVI
Matthijs van Gaalen LambWeston / Meijer 06-10103824 plaatsvervanger namens VAVI
Hans Vendrig McCain Foods Holland BV 06-51602157 namens VAVI
Marten Scheepsma Aviko Potato 06-22479675 plaatsvervanger namens VAVI
Adrie Kleinjan Kleinjansaardappelhandel B.V. 06-53170197 namens NAO
Gert Hendriks Jan Bakker Aardappelhandel B.V. 06-51595062 namens NAO
Wim Tuinstra Aardappelhandel Jan Tuinstra B.V. 06-53303025 plaatsvervanger namens NAO
Herman Abbink Abbink Aardappelen B.V. 06-53534388 plaatsvervanger namens NAO
Meeuw de Bruine 06-20011369 namens ZLTO
Martin de Jager 06-53647715 namens ZLTO
Arie de Roo plaatsvervanger namens ZLTO
Maarten van Hoeve 06-22248316 namens LNCN
Peter van Damme 06-48279079 namens LNCN
Renee Mesken 06-22100351 plaatsvervanger LNCN
Watze van der Zee PotatoNL 06-24800221 Gespreksleider
Ton Kempenaar PotatoNL 06 53744901 Gespreksleider