Persbericht, 22 november 2021

PotatoNL kiest nieuwe voorzitter

De stuurgroep van PotatoNL heeft met ingang van het najaar van 2021 een nieuwe voorzitter. De nieuwe voorzitter is André Hoogendijk, directeur van BO Akkerbouw.

Secretaris van de stuurgroep is voortaan Jan Gottschall, werkzaam bij de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO). Hoogendijk en Gottschall volgen respectievelijk Mark Brantjes en Maas van den Heuvel op.

Met de keuze voor André Hoogendijk is gekozen voor een onafhankelijk voorzitter. Mark Brantjes was voorzitter van de stuurgroep vanaf de start van PotatoNL in 2017. Hij blijft zitting houden in de stuurgroep namens LNCN. PotatoNL is hem veel dank verschuldigd voor zijn inzet om te komen tot een landelijke aardappelnotering.

Maas van den Heuvel van LNCN gaf dit jaar aan terug te treden als lid van de stuurgroep en als secretaris. “Ik heb het werk altijd graag gedaan en blijf beschikbaar als gespreksleider van de noteringscommissie.”

PotatoNL is in 2017 opgericht door LNCN, NAO, VAVI en ZLTO. Zij besloten tot het samengaan van de aardappelnoteringen van LNCN, NAO (Beurs Rotterdam) en ZLTO (Beurs Goes) tot één landelijke aardappelnotering. De stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de vier onderliggende organisaties. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de organisatie, zoals financiën. De noteringscommissie stelt de wekelijkse aardappelnoteringen vast.