A. INLEIDING

In Nederland noteerden de beurzen van Goes (ZLTO), Emmeloord (LNCN) en Rotterdam (NAO) tot heden afzonderlijke aardappelen. Na afstemming met VAVI, NAO, LNCN en beurs Goes is besloten om over te gaan naar “1 Landelijke Aardappel Notering” (PotatoNL). De aardappelnoteringen in  Emmeloord, Goes en Rotterdam komen hiermee volledig te vervallen.

B. DE NOTERING

De noteringen zijn:

I) Categorie 1: Fritesgeschikte aardappelen die in Nederland, België en Duitsland door de grootschalige fritesindustrieën in een fritesfabriek worden verwerkt tot frites.
II) Categorie 2: Fritesgeschikte aardappelen, gebruikt voor andere doeleinden, zoals de kleine frietbakkers, schillerij, chips en export voor de fritesverwerking in andere landen, niet vallend onder Cat. 1.
III) Agria: verse friet
IV) Innovator-groep: Innovator, Zorba, Markies, Lady Anna, Ivory, Russet Burbank (de langere fritesrassen veelal bestemd voor fast food)
V) Fontane-groep: Fontane, Royal, Challenger, Bintje, Ramos en Premiere (de rondere fritesrassen, regular)
VI) Export 40 mm > veldgewas/los op de wagen/niet bestemd voor buitenlandse fritesindustrie
VII) Export 45 mm > bovenmaats pootgoed (zijnde consumptieaardappelen) los op de wagen
VIII) 40/50 mm gesorteerd fritesgeschikt
IX) Aardappelen voor de droogindustrie: OWG >= 330 en OWG >= 360
X) Aardappelen voor veevoer

C. Werkwijze

Voor alle noteringen geldt:

 • De noteringscommissie noteert op dinsdag en donderdag;
 • De noteringscommissie noteert in Nederland geteelde aardappelen;
 • De ingebrachte koopovereenkomsten moeten de minimale hoeveelheid hebben van 50 ton;
 • De inbreng van de noteerders betreft zo mogelijk en in principe gedane zaken;
 • Levering binnen 1 maand na het afsluiten van de verkoopovereenkomst.

Voor de noteringen I t/m V geldt:

a. De noteringen hebben betrekking op de transacties tussen telers en handel, en tussen telers en verwerkende industrie;
b. De noteerders vanuit de handel, verwerkende industrie en teelt leveren dagelijks afschriften aan van alle koopovereenkomsten die aan de voorwaarden voldoen
(zie D. Voorwaarden);
c. De koopovereenkomsten bevatten prijzen, die via onderhandeling op de dag van afsluiting tot stand komen (vrije aardappelen);
d. De Branche Organisatie akkerbouw (BO) (onder voorbehoud dat Potato NL hierover afstemming krijgt met de BO) zal de koopovereenkomsten anonimiseren;
e. Op de dag van noteren stuurt de BO de lijst van de afgelopen drie werkdagen naar de noteringscommissie;
f. De gehele noteringscommissie stelt de noteringen vast;
g. Indien er door één of meerdere leden van de noteringscommissie getwijfeld wordt aan een ingebrachte transactie op de BO lijst, dan stelt de gespreksleider de BO-Akkerbouw hiervan op de hoogte, waarna de BO-Akkerbouw de juistheid van de transactie dient te controleren/ verifiëren en deze (ter bevestiging) vertrouwelijk te tonen aan de voorzitter/gespreksleider van de betreffende noteringscommissie. Indien de twijfel de kwaliteit van het ingebrachte product betreft, kan de BO Akkerbouw besluiten een onafhankelijk expert van de NAO te verzoeken per ommegaande te beoordelen of de partij voldoet aan de gestelde kwalificatie van het PotatoNL protocol seizoen 2017-2018.
Indien er door één of meerdere leden van de noteringscommissie getwijfeld wordt aan een ingebrachte transactie die niet op de BO lijst staat, dan dient de transactie gecontroleerd/geverifieerd te worden door de betreffende gespreksleider.
De transacties waarover getwijfeld wordt dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 dagen na de betreffende noteringsdag, getoond te zijn aan de gespreksleider.

Voor de notering VI geldt:

 • De noteringen hebben betrekking op transacties tussen telers en handel;
 • De gehele noteringscommissie stelt de noteringen vast.

Voor de notering VII geldt:

 • De noteringen hebben overwegend betrekking op transacties tussen handel-handel;
 • De gehele noteringscommissie stelt de noteringen vast.

Voor de noteringen VIII t/m X geldt:

 • De noteringen hebben betrekking op de transacties tussen handel en handel en tussen handel en verwerkende industrie;
 • De noteerders vanuit handel en verwerkende industrie stellen de noteringen VIII t/m X vast.

D. VOORWAARDEN NOTERINGEN

Voorwaarden voor de noteringen I t/m V (fritesgeschikt)

De noteringen voor de fritesgeschikte aardappelen hebben betrekking op de volgende standaardovereenkomst:

 1. veldgewas 40 mm >;
 2. los op auto geleverd af bedrijf;
 3. verwerkbaar;
 4. minimaal 360 gram OWG;
 5. fritesgeschikt en in Nederland geteeld;
 6. bakkleurindex 4.0 (C.K.A.);
 7. maximaal 3% rot;
 8. bestemming binnen- en buitenlandse frietindustrie (gesplitst in categorie 1 of 2);
 9. levering binnen 1 maand na afsluitdatum koopovereenkomst;
 10. norm voor gebreken bij de vaststelling van de kwaliteit: maximaal 50 punten volgens keuringsreglement bij de ontvangst van aardappelen, bestemd voor de verwerking tot voorgebakken producten (CKA-ll).

Voorwaarden voor de notering VI

In de notering voor export van aardappelen (niet bestemd voor de verwerkende industrie) worden aardappelen met bestemming wasserij niet meegenomen.
De notering heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:

 • veldgewas 40 mm opwaarts;
 • los op auto geleverd af bedrijf;
 • droog uit schuur;
 • bestemming export, binnenlands klaar getarreerd;
 • alle rassen.

Voorwaarden voor de notering VII

De notering voor export van bovenmaatse poters (zijnde consumptieaardappelen) heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:

 • minimaal 45 mm opwaarts;
 • los op auto geleverd af bedrijf;
 • droog uit schuur;
 • bestemming export, binnenlands klaar getarreerd;
 • alle rassen;
 • niet behandeld met Imazalil.

Voorwaarden voor de notering VIII

De notering van fritesgeschikte aardappelen heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:
fritesgeschikt 40/50 mm en gesorteerd;

Voorwaarde voor de notering IX

De notering heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:
Aardappelen voor de droogindustrie;

 • OWG >= 330
 • OWG >= 360

Voorwaarde voor de notering X

De notering heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:
Aardappelen voor veevoer GMP+

Vastgesteld op, 16-09-2017