A. INLEIDING

De organisaties LNCN, NAO, VAVI en ZLTO noteren met ingang van seizoen 2017-2018 gezamenlijk onder de naam PotatoNL een landelijke aardappelnotering.

De aardappelnoteringen van Emmeloord, Goes en Rotterdam zijn daarmee vervallen.

B. DE NOTERINGEN

De noteringen zijn:

I) Categorie 1: Fritesgeschikte aardappelen die in Nederland, België en Duitsland door de grootschalige fritesindustrieën in een fritesfabriek worden verwerkt tot frites
II) Categorie 2: Fritesgeschikte aardappelen, gebruikt voor andere doeleinden, zoals de kleine frietbakkers, schillerij en export voor de fritesverwerking in andere landen, niet vallend onder Cat. 1
III) Verse friet (Rassen: zie toelichting bij de recente notering PotatoNL)
IV) Fastfood (de langere fritesrassen, zie toelichting bij de recente notering PotatoNL)
V) Regular (de rondere fritesrassen, zie toelichting bij de recente notering van PotatoNL)
VI) Export 40 mm > veldgewas/los op de wagen/niet bestemd voor buitenlandse fritesindustrie
VII) Export 45 mm > bovenmaats pootgoed (zijnde consumptieaardappelen) los op de wagen
VIII) 40/50 mm gesorteerd fritesgeschikt
IX) Aardappelen voor de droogindustrie: OWG > 330 en OWG > 360
X) Aardappelen voor veevoer GMP+

De aardappel noteringscommissie (inclusief de plaatsvervangers) kan na overleg in een meerderheidsbesluit rassen in een groep verplaatsen, toevoegen of verwijderen.

C. WERKWIJZE

Voor alle noteringen geldt:

 • De noteringscommissie noteert op dinsdag en donderdag;
 • De noteringscommissie noteert in Nederland of in de grensstreek geteelde aardappelen;
 • De ingebrachte koopovereenkomsten moeten de minimale hoeveelheid hebben van 100 ton;
 • De inbreng van de noteerders betreft zo mogelijk en in principe gedane zaken;
 • Levering binnen 1 maand na het afsluiten van de verkoopovereenkomst.

Voor de noteringen I) t/m V) geldt:

 1. De noteringen hebben betrekking op de transacties tussen telers en handel en tussen telers en verwerkende industrie;
 2. De noteerders vanuit de handel, verwerkende industrie en teelt leveren dagelijks afschriften aan van alle koopovereenkomsten die aan de voorwaarden voldoen (zie D. Voorwaarden).
 3. De koopovereenkomsten bevatten prijzen, die via overleg op de dag van afsluiting tot stand komen (vrije aardappelen);
 4. De Branche Organisatie akkerbouw (BO) zal de koopovereenkomsten anonimiseren;
 5. Op de dag van noteren, als er tweemaal per week wordt genoteerd, stuurt de BO de lijst van de afgelopen 3 werkdagen naar de noteringscommissie. Bij éénmaal per week noteren bedraagt dat 7 werkdagen.
 6. De aanwezige leden van de noteringscommissie stellen de noteringen vast.
 7. Indien er door één of meerdere leden van de noteringscommissie getwijfeld wordt aan een ingebrachte transactie op de BO lijst, dan stelt de gespreksleider de BO-Akkerbouw hiervan op de hoogte, waarna de BO-Akkerbouw de juistheid van de transactie dient te controleren/ verifiëren en deze (ter bevestiging) vertrouwelijk te tonen aan de voorzitter/gespreksleider van de betreffende noteringscommissie. Indien de twijfel de kwaliteit van het ingebrachte product betreft, kan de BO Akkerbouw besluiten een onafhankelijk expert van de NAO te verzoeken per ommegaande te beoordelen of de partij voldoet aan de gestelde kwalificatie van het PotatoNL protocol seizoen 2017-2018.
  Indien er door één of meerdere leden van de noteringscommissie getwijfeld wordt aan een ingebrachte transactie die niet op de BO lijst staat, dan dient de transactie gecontroleerd/geverifieerd te worden door de betreffende gespreksleider.
  De transacties waarover getwijfeld wordt dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 6 dagen na de betreffende noteringsdag, getoond te zijn aan de gespreksleider.

Voor de notering VI geldt:

 • De noteringen hebben betrekking op transacties tussen telers en handel;
 • De gehele noteringscommissie stelt de noteringen vast.

Voor de notering VII en X geldt:

 • De noteringen hebben overwegend betrekking op transacties tussen handel-handel;
 • De gehele noteringscommissie stelt de noteringen vast.

Voor de noteringen VIII en IX geldt:

 • De noteringen hebben betrekking op de transacties tussen handel en handel en tussen handel en verwerkende industrie;
 • De noteerders vanuit handel en verwerkende industrie stellen de noteringen VIII en IX vast.

D. VOORWAARDEN NOTERINGEN

Voorwaarden voor de noteringen I t/m V (fritesgeschikt)

De noteringen voor de fritesgeschikte aardappelen hebben betrekking op de volgende standaardovereenkomst:

 1. veldgewas 40 mm >;
 2. los op auto geleverd af bedrijf;
 3. verwerkbaar;
 4. minimaal 360 gram OWG;
 5. fritesgeschikt en in Nederland of in het grensgebied geteeld;
 6. bakkleurindex 4.0 (C.K.A.);
 7. maximaal 3% rot;
 8. bestemming binnen- en buitenlandse frietindustrie (gesplitst in categorie 1 of 2)
 9. levering binnen 1 maand na afsluitdatum koopovereenkomst;
 10. norm voor gebreken bij de vaststelling van de kwaliteit: maximaal 50 punten volgens keuringsreglement bij de ontvangst van aardappelen, bestemd voor de verwerking tot voorgebakken producten (CKA-ll).

Voorwaarden voor de notering VI

In de notering voor export van aardappelen (niet bestemd voor de verwerkende industrie) worden aardappelen met bestemming  wasserij niet meegenomen. De notering heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:

 • veldgewas 40 mm opwaarts;
 • los op auto geleverd af bedrijf;
 • droog uit schuur;
 • bestemming export, binnenlands klaar getarreerd;
 • alle rassen.

Voorwaarden voor de notering VII

De notering voor export van bovenmaatse poters (zijnde consumptieaardappelen) heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:

 • minimaal 45 mm opwaarts;
 • los op auto geleverd af bedrijf;
 • droog uit schuur;
 • bestemming export, binnenlands klaar getarreerd;
 • alle rassen.
 • niet behandeld met Imazalil.

Voorwaarden voor de notering VIII

De notering van fritesgeschikte aardappelen heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst: fritesgeschikt 40/50 mm en gesorteerd;

Voorwaarde voor de notering IX

De notering heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:
Aardappelen voor de droogindustrie:

 • OWG > 330
 • OWG > 360

Voorwaarde voor de notering X

De notering heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:
Aardappelen voor veevoer GMP+

 

Vastgesteld op, 22-10-2018