A. INLEIDING

De organisaties LNCN, NAO, VAVI en ZLTO noteren met ingang van seizoen 2017-2018 gezamenlijk onder de naam PotatoNL een landelijke aardappelnotering.

De aardappelnoteringen van Emmeloord, Goes en Rotterdam zijn daarmee vervallen.

B. DE NOTERINGEN

De noteringen zijn:

I) Categorie 1: Fritesgeschikte aardappelen die binnen het HAFPAL-gebied door de grootschalige fritesindustrieën in een fritesfabriek worden verwerkt tot frites. HAFPAL is gebied binnen de denkbeeldige lijn op de kaart vanaf Hamburg, via Frankfurt, Parijs naar Le Havre;
II) Categorie 2: Fritesgeschikte aardappelen, gebruikt voor andere doeleinden, zoals de kleine frietbakkers, kleinschalige schillerij en export voor de fritesverwerking in andere landen, niet vallend onder Cat. 1.
III) Verse friet (Rassen: zie toelichting bij de recente notering PotatoNL).
IV) Fastfood (de langere fritesrassen, zie toelichting bij de recente notering PotatoNL).
V) Regular (de rondere fritesrassen, zie toelichting bij de recente notering van PotatoNL).
VI) Export 40 mm > veldgewas/los op de wagen/niet bestemd voor buitenlandse fritesindustrie.
VII) 40/50 mm gesorteerd fritesgeschikt
VIII) Aardappelen voor de droogindustrie: OWG > 330 en OWG > 360
IX) Aardappelen voor veevoer GMP+

 • De aardappel noteringscommissie (inclusief de plaatsvervangers) kan na overleg in een meerderheidsbesluit rassen in een groep verplaatsen, toevoegen of verwijderen.
 • De aardappelnoteringscommissie kan bij de overgang van ‘oude’ oogstjaar naar het ‘nieuwe’ oogstjaar besluiten tot een extra gedifferentieerde notering. Dit geldt voor de noteringen III t/m V.
 • De aardappelnoteringscommissie kan gedurende een periode in het jaar besluiten tot een verlengde afland-notering voor de categorieën III tot en met V naast de notering ‘uit de schuur’.

C. WERKWIJZE

Voor alle noteringen geldt:

 • De noteringscommissie noteert eenmaal per week op maandag;
 • De noteringscommissie noteert in Nederland of in de grensstreek geteelde aardappelen;
 • De ingebrachte koopovereenkomsten moeten de minimale hoeveelheid hebben van 100 ton;
 • De inbreng van de noteerders betreft gedane zaken;
 • Levering binnen 1 maand na het afsluiten van de verkoopovereenkomst.

Voor de noteringen I) t/m V) geldt:

 1. De noteringen hebben betrekking op de transacties tussen telers en handel en tussen telers en verwerkende industrie;
 2. De noteerders vanuit de handel, verwerkende industrie en teelt leveren dagelijks afschriften aan van alle koopovereenkomsten die aan de voorwaarden voldoen (zie D. Voorwaarden).
 3. De koopovereenkomsten bevatten prijzen, die via overleg op de dag van afsluiting tot stand komen (vrije aardappelen);
 4. De Branche Organisatie akkerbouw (BO) zal de koopovereenkomsten anonimiseren;
 5. Op de dag van noteren, stuurt de BO de lijst met koopovereenkomsten van de afgelopen 7 dagen naar de noteringscommissie. De aanwezige leden van de noteringscommissie stellen de noteringen vast.
 6. Indien er door één of meerdere leden van de noteringscommissie getwijfeld wordt aan een ingebrachte transactie(s) op de BO lijst, dan stelt één van de gespreksleiders de BO hiervan op de hoogte. Deze gespreksleiders en de BO overleggen omtrent de vervolgroute. De BO stuurt rechtstreeks de transactie vertrouwelijk naar de gespreksleider, die de transactie verifieert en controleert. De twee gespreksleiders stemmen onderling af of een expert van de NAO wordt ingeschakeld om de partij op kwaliteit en/of de juistheid van de verstrekte gegevens, zoals omschreven onder D, te beoordelen. Deze rapporteert dit aan de onderhavige gespreksleider.
  Indien er door één of meerdere leden van de noteringscommissie getwijfeld wordt aan een ingebrachte transactie die niet op de BO lijst staat, dan dient de transactie gecontroleerd/geverifieerd te worden door één van de gespreksleiders. Ook deze aardappelen moeten voldoen aan de voorwaarden onder D gesteld.
  De transacties waarover getwijfeld wordt dienen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 4 dagen na de betreffende noteringsdag, getoond te zijn aan één van de gespreksleiders.

Voor de notering VI geldt:

 • De noteringen hebben betrekking op transacties tussen telers en handel;
 • De gehele noteringscommissie stelt de noteringen vast.

Voor de notering VII en VIII geldt:

 • De noteringen hebben betrekking op de transacties tussen handel en handel en tussen handel en verwerkende industrie;
 • De noteerders vanuit handel en verwerkende industrie stellen de noteringen VII en VIII vast.

Voor de notering IX geldt:

 • De noteringen hebben overwegend betrekking op transacties tussen handel-handel;
 • De gehele noteringscommissie stelt de noteringen vast.

D. VOORWAARDEN NOTERINGEN

Voorwaarden voor de noteringen I t/m V (fritesgeschikt)

De noteringen voor de fritesgeschikte aardappelen hebben betrekking op de volgende standaard-overeenkomst:

 1. veldgewas 35 mm >;
 2. los op auto geleverd af bedrijf;
 3. verwerkbaar;
 4. minimaal 360 gram OWG;
 5. fritesgeschikt en in Nederland of in het grensgebied geteeld;
 6. bakkleurindex 4.0 (C.K.A.);
 7. maximaal 3% rot;
 8. bestemming binnen- en buitenlandse frietindustrie (gesplitst in categorie 1 of 2)
 9. levering binnen 1 maand na afsluitdatum koopovereenkomst;
 10. norm voor gebreken bij de vaststelling van de kwaliteit: maximaal 50 punten volgens keuringsreglement bij de ontvangst van aardappelen, bestemd voor de verwerking tot voorgebakken producten (CKA-ll).

Voorwaarden voor de notering VI

In de notering voor export van aardappelen (niet bestemd voor de verwerkende industrie) worden aardappelen met bestemming wasserij niet meegenomen. De notering heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:

 • veldgewas 40 mm opwaarts;
 • los op auto geleverd af bedrijf;
 • droog uit schuur;
 • bestemming export, binnenlands klaar getarreerd;
 • alle rassen.

Voorwaarden voor de notering VII

De notering van fritesgeschikte aardappelen heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst: fritesgeschikt 40/50 mm en gesorteerd af bedrijf.

Voorwaarde voor de notering VIII

De notering heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:
Aardappelen voor de droogindustrie af bedrijf

 • OWG > 330
 • OWG > 360

Voorwaarde voor de notering IX

De notering heeft betrekking op de volgende standaardovereenkomst:

 • Aardappelen voor veevoer GMP+ af bedrijf

Vastgesteld op, 14-7-2023