14 November 2017 1e notering PotatoNL

PotatoNL: 1 landelijke aardappelnotering 14 november 2017 van start

Vanaf 14 november 2017 zal de eerste PotatoNL landelijke aardappelnotering van start
gaan. De organisaties LNCN (Beurs Emmeloord), de NAO (Beurs Rotterdam), VAVI en
ZLTO (Beurs Goes) hebben onlangs tot deze landelijke aardappelnotering besloten en
hebben veel vertrouwen in PotatoNL als breed gedragen notering.
Per 14 november 2017 zullen de aardappelnoteringen van de genoemde beurzen Emmeloord,
Rotterdam en Goes komen te vervallen. Daarmee is er in het seizoen 2017/2018
sprake van 1 landelijke notering voor de in Nederland geteelde aardappelen.

Ons land heeft al decennia lang een toonaangevende positie in de veredeling, teelt, handel
en verwerking van aardappelen. Bij deze positie behoort ook een eenduidige landelijke
aardappelnotering en dat werd door de gehele aardappelketen steeds meer als een
gemis ervaren. Met PotatoNL is er sprake van een notering welke gezamenlijk tot stand
komt na inbreng vanuit de teelt, de handel en de verwerkende industrie.

Wat, door wie en wanneer wordt genoteerd?

Fritesgeschikt Cat 1 (bestemming Nederland, België, Duitsland voor frietindustrie),
fritesgeschikt Cat 2 (gebruikt voor andere doeleinden, zoals ambachtelijke friet, schillerij,
chips en export voor de fritesverwerking in andere landen, niet vallend onder Cat. 1),
voorts een 3-tal fritesgeschikte hoofdrassengroepen zijnde Agria, Innovator en Fontane
en verder noteringen voor Export aardappelen, Bovenmaats Pootgoed, Gesorteerde frietaardappelen
40/50 mm, Vlokken en Voeraardappelen.

De noteringscommissie van PotatoNL bestaat uit 8 noteerders (2 namens de industrie, 4
namens de teelt en 2 namens de handel) en zal twee keer per week – o.l.v. een onafhankelijke
gespreksleider – op dinsdag en donderdag noteren op basis van gedane zaken.
Het betreft in Nederland geteelde aardappels van transacties teelt/handel en
teelt/industrie te leveren binnen 1 maand na afsluiting van de overeenkomst.